Címer

Pajzs a tárcsapajzs modernizált változata fekete kontúrral kiemelve. Pajzs alsó részén a pajzs alsó részével érintkező arany színű címerszalag, benne fekete nagy betűkkel a település neve: DINNYEBERKI.
Bal és jobb oldalán az évszám; szintén fekete színnel: 1305, amikor a települést először említették az írott források. Dinnyeberkit először említik az írott források. Pajzs teteje felett balra és jobbra kiinduló, majd a pajzs bal és jobb oldalának alsó harmadáig érő barokkos címertakaró. Bal oldali arany színű fekete kontúrokkal kiemelve, jobb oldali sötétkék színű, fekete kontúrokkal kiemelve. Pajzs alsó harmadában vágott, barna színű, keresztcsíkozás jelzi a földet, a termékenységet, azt, hogy az itt élők földműveléssel keresték mindennapi kenyerüket. Felette faág öt zöld színű levéllel, felső zöld levélen egy madár áll, amely szürke színű csőre, szeme és szárnya fekete kontúrral kiemelve, csőrében sárga színű búzaszálat tart.
Pajzs felső kétharmad része piros színű. Az ábra hasonló Dinnyberki 1774-es és 1826-os pecsétjéhez. Faág alsó részének bal oldalán ezüst színű, a címertanban stilizált eke, jobb oldalán szintén ezüst színű, a címertanban stilizált csoroszlya, amely szintén a földművelés elsődlegességére utal.

Címer

Bejelentkezés